IX Maltański Koncert Charytatywny
odbył się 1 grudnia 2017 r. w Poznaniu
Projekt Edukacyjny
Poznajemy Poznań
Dom Pomocy Maltańskiej
Puszczykowo
Maltańskie Gabinety Specjalistyczne
Poznań - Komandoria
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poznań - Komandoria
Maltański Ośrodek Geriatryczno – Gerontologiczny
Poznań - Komandoria
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza |dq|Oratorium Maltańskie|dq|
Poznań - Komadoria
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poznań - Ławica

Nazwa Fundacji:
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"
 
Organizacja Pożytku Publicznego
Nr KRS: 0000207523
NIP: 782 – 21 – 41 - 693
REGON  639644725
 
Siedziba: 61-113 Poznań, ul. Świętojańska 1
 
Nr rachunku bankowego:
Bank Pekao S.A. Oddział w Poznaniu 76 1240 6595 1111 0000 5622 4537